samen

In dit blok staan beelden waarin ik getracht heb emoties tot uitdrukking te brengen. 


samen moeten we het zien te rooien

samen er tegenaan

samen het leven vieren

hand in hand verder gaan

samen geen oorlog voeren

samen geen zucht naar macht

leven in harmonie

dat geeft samen kracht

m.m.


echte vrienden blijven vrienden

echte vriendschap wordt gekend

vrienden blijven van je houden

niet om wat maar wie je bent

mm